Βουβωνοκήλη

Τι είναι η βουβωνοκήλη;

Η βουβωνοκήλη είναι ένας πολύ συχνός τύπος κήλης που συμβαίνει όταν κάποιο σπλάχνο της κοιλιάς προβάλει μέσα από ένα ευένδοτο σημείο του κοιλιακού τοιχώματος χαμηλά στην βουβωνική περιοχή δεξιά ή αριστερά. Μπορεί να εμφανιστεί ως μάζα ή διόγκωση της περιοχής και είναι πιο συχνή στους άνδρες. Η διόγκωση αυτή μπορεί να είναι μόνιμη (μη ανατάξιμη κήλη) ή να εξαφανίζεται αυτόματα ή με την άσκηση εξωτερικής πίεσης (ανατάξιμη κήλη).

Ποια είναι τα αίτια της βουβωνοκήλης;

Τα αίτια της βουβωνοκήλης περιλαμβάνουν συνδυασμό παραγόντων, όπως:

  • Η αδυναμία του κοιλιακού τοιχώματος
  • Η ηλικία
  • Καταστάσεις που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση (δυσκοιλιότητα, χρόνιος βήχας, άρση βάρους, εγκυμοσύνη, κ.α.)

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν είναι πάντα σαφής η αιτιολογία της βουβωνοκήλης ή ποιοι παράγοντες την προδιαθέτουν και ότι μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν βουβωνοκήλη χωρίς να είναι δυνατό να αναγνωριστεί κάποιο συγκεκριμένο αίτιο.

Ποια είναι τα συμπτώματα της βουβωνοκήλης;

Τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασης, και μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

  • Διόγκωση της βουβωνικής περιοχής δεξιά ή αριστερά που είναι πιο εμφανής στην όρθια θέση ή κατά την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης (π.χ. κατά τον βήχα)
  • Αίσθημα πίεσης ή βάρους στην περιοχή
  • Πόνος στην βουβωνική περιοχή ή στο όσχεο

Η βουβωνοκήλη, ωστόσο, δεν προκαλεί πάντα συμπτώματα, ιδιαίτερα κατά τα αρχικά στάδιά της. Επίσης, συμπτώματα παρόμοια με της βουβωνοκήλης μπορεί να οφείλονται σε άλλες παθήσεις της περιοχής.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι το σύμπτωμα του συνεχούς έντονου πόνου που δεν περνά μπορεί να οφείλεται σε εγκλωβισμό κάποιου εδοκοιλιακού οργάνου μέσα στο στόμιο της κήλης, κάτι που αποτελεί μία επείγουσα κατάσταση γιατί μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη εντέρου ή νέκρωση εντέρου ή άλλου οργάνου (περίσφιξη). Τα συμπτώματα της ναυτίας και του εμέτου μπορεί να συνυπάρχουν σε μία τέτοια επείγουσα κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται να επικοινωνήσετε με τον ιατρό σας.

Ποια είναι η θεραπεία της βουβωνοκήλης;

Η θεραπεία της βουβωνοκήλης είναι χειρουργική. Υπάρχουν 2 κύριοι τύποι χειρουργείου:

  1. ανοιχτή χειρουργική αποκατάσταση: σε αυτή την περίπτωση ο χειρουργός κάνει μια τομή στην βουβωνική περιοχή προκειμένου να προσπελάσει και να διορθώσει την κήλη με ραφές, με πλέγμα ή συνηθέστερα και με τα δύο.
  2. λαπαροσκοπική χειρουργική αποκατάσταση πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία κατά την οποία ο χειρουργός κάνει μερικές μικρές τομές παύλα ο οπές στο κοιλιακό τοίχωμα και μέσω μιας μικρής κάμερας εξειδικευμένων εργαλείων διορθώνει τη κήλη με τη χρήση πλέγματος.

Και οι δύο τύποι χειρουργείων περιλαμβάνουν πληθώρα τεχνικών. Η επιλογή τόσο της μεθόδου όσο και της τεχνικής εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Σήμερα προτιμάται ολοένα και περισσότερο η λαπαροσκοπική αποκατάσταση, λόγω των πλεονεκτημάτων που έχει ιδιαίτερα όσον αφορά στον μετεγχειρητικό πόνο.

Σε μερικές περιπτώσεις, όταν η βουβωνοκήλη είναι μικρή και ασυμπτωματική, μπορεί να επιλεχθεί η απλή παρακολούθηση έναντι του χειρουργείου. Όμως, οι κήλες δεν φεύγουν από μόνες τους και έχουν την τάση να μεγαλώνουν, με τον κίνδυνο να εγκλωβιστεί κάποιο σπλάχνο (μη ανατασσόμενη κήλη) ή και να νεκρωθεί (περίσφιξη κήλης).