Επεμβάσεις

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ

Ανοικτή Χειρουργική

ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΘΕΡΕΠΕΙΕΣ laser

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ LAZER