Περιτοναϊκές Μεταστάσεις από Καρκίνο Παχέος Εντέρου

Τι είναι οι Περιτοναϊκές Μεταστάσεις από Καρκίνο Παχέος Εντέρου

Ο καρκίνος (Ca) του παχέος εντέρου είναι ένα κακοήθες νεόπλασμα, του οποίου η συχνότερη μορφή είναι το αδενοκαρκίνωμα και αναπτύσσεται από την εσωτερική στοιβάδα του οργάνου (βλεννογόνος). Είναι ένας συχνός καρκίνος που αφορά τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Ο καρκίνος αυτός μπορεί να επεκταθεί εκτός του οργάνου και να δώσει μεταστάσεις σε διάφορα σημεία του σώματος (στάδιο 4 της νόσου). Μια από τις περιοχές που μπορεί να δώσει μεταστάσεις είναι και το περιτόναιο και η περιτοναϊκή κοιλότητα. Η κατάσταση αυτή καλείται περιτοναικές μεταστάσεις (περιτοναϊκή καρκινωμάτωση) από καρκίνο του παχέος εντέρου.

Πληροφορίες γενικότερα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου μπορείτε να βρείτε …εδώ.

Σύγχρονες Περιτοναϊκές Μεταστάσεις από Καρκίνο του Παχέος Εντέρου

Σύγχρονες Περιτοναϊκές Μεταστάσεις από καρκίνο του παχέος εντέρου ονομάζουμε την ύπαρξη περιτοναϊκών μεταστάσεων ταυτόχρονα με την διάγνωση του αρχικού όγκου του παχέος εντέρου. Στις περιπτώσεις αυτές η φαρμακευτική και χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να περιλαμβάνει την ταυτόχρονη θεραπεία τόσο της αρχικής εστίας, όσο και των μεταστάσεων στην περιτοναϊκή κοιλότητα.

Ετερόχρονες Περιτοναϊκές Μεταστάσεις από Καρκίνο του Παχέος Εντέρου

Ετερόχρονες Περιτοναϊκές Μεταστάσεις από καρκίνο του παχέος εντέρου ονομάζουμε την υποτροπή του καρκίνου σε διάφορα σημεία εντός της περιτοναϊκή κοιλότητας (κοιλιάς). Η έννοια αυτή προϋποθέτει ότι έχει προηγηθεί θεραπευτική χειρουργική αφαίρεση του αρχικού όγκου, κατά την οποία δεν υπήρχε νόσος σε άλλα σημεία της κοιλιάς. Στις περιπτώσεις αυτές η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την χειρουργική αφαίρεση των περιτοναϊκών μεταστάσεων με κυτταρομειωτική χειρουργική.

Ποια είναι τα Συμπτώματα των περιτοναϊκών μεταστάσεων από καρκίνο παχέος εντέρου;

Τα συμπτώματα μπορεί να συνδέονται τόσο με την ύπαρξη του αρχικού όγκου του παχέος εντέρου (σύγχρονες περιτοναϊκές μεταστάσεις), όσο και με την αυτή καθαυτή εντόπιση και έκταση των περιτοναϊκών μεταστάσεων. Τέτοια μπορεί να είναι η παρουσία αίματος κατά την κένωση, αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου (διάρροια, δυσκοιλιότητα), κοιλιακό άλγος, μετεωρισμός, απώλεια βάρους, ναυτία, έμετος. Τα συμπτώματα αυτά ΔΕΝ είναι ειδικά της πάθησης αυτής, ενώ υπάρχουν πολύ πιο συχνές και καλοήθεις παθήσεις με αντίστοιχα συμπτώματα. Σε κάθε περίπτωση, αν παρατηρήσουμε σχετικά συμπτώματα ενημερώνουμε τον γιατρό μας.

 

 

Πώς γίνεται η Διάγνωση των περιτοναϊκών μεταστάσεων από καρκίνο παχέος εντέρου;

Η προσέγγιση για τη διάγνωση των περιτοναϊκών μεταστάσεων από καρκίνο παχέος εντέρου περιλαμβάνει το ιστορικό, την αντικειμενική (φυσική) εξέταση, τις αιματολογικές εξετάσεις (γενικές και ειδικούς καρκινικούς και άλλους δείκτες), την κολονοσκόπηση, τις απεικονιστικές εξετάσεις και βιοψίες. Χρονικά η διάγνωση μπορεί να λάβει χώρα: α) κατά την αρχική σταδιοποίηση επί νεοδιαγνωσθέντος καρκίνου του παχέος εντέρου (σύγχρονες περιτοναϊκές μεταστάσεις), β) κατά την παρακολούθηση ασθενών που λαμβάνουν ή έχουν ήδη λάβει θεραπεία (φαρμακευτική ή/και χειρουργική) για καρκίνο του παχέος εντέρου (ετερόχρονες περιτοναϊκές μεταστάσεις), γ) τυχαία στα πλαίσια εξετάσεων για άλλο λόγο, δ) κατά τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης για αντιμετώπιση καρκίνου του παχέος εντέρου, ε) κατά τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης για άλλους λόγους. Οι απεικονιστικές εξετάσεις που μπορούν να αναδείξουν τη νόσο είναι η αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας (CT), η μαγνητική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας (MRI), η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και ο συνδυασμός τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων και αξονικής τομογραφίας (PET-CT). Η επιβεβαίωση της διάγνωσης των περιτοναϊκών μεταστάσεων από καρκίνο του παχέος εντέρου γίνεται με τη λήψη βιοψιών (διαδερμική ή χειρουργικά) από τις ύποπτες απεικονιστικά εστίες. Σημαντικό βήμα στην διάγνωση των περιτοναϊκών μεταστάσεων από καρκίνο του παχέος εντέρου είναι η διαγνωστική / ερευνητική λαπαροσκοπική εκτίμηση της έκτασης της νόσου, και αυτό διότι πολύ συχνά οι απεικονιστικές εξετάσεις υποεκτιμούν την έκταση της νόσου (δείχνουν λιγότερη νόσο από αυτή που πραγματικά υπάρχει).

Ποια είναι η Θεραπεία των περιτοναϊκων μεταστάσεων από καρκίνο παχέος εντέρου;

Η θεραπεία των περιτοναϊκών μεταστάσεων από καρκίνο του παχέος εντέρου περιλαμβάνει:

  • την συστηματική χημειοθεραπεία (ενδοφλέβια ή από του στόματος φάρμακα) σε συνδυασμό ενίοτε με στοχευμένες θεραπείες αποτελούν την πιο συχνή μορφή θεραπείας.
  • την χειρουργική αφαίρεση της πρωτοπαθούς-αρχικής εστίας (σε περίπτωση σύγχρονης νόσου) με λαπαροσκοπική κολεκτομή ή με ανοικτή κολεκτομή
  • την χειρουργική αφαίρεση των περιτοναϊκών μεταστάσεων με κυτταρομειωτική χειρουργική
  • και σε πολύ ειδικές περιπτώσεις την υπέρθερμη διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC)

Οι νεότερες χειρουργικές τεχνικές της κυτταρομειωτικής χειρουργικής (κυτταρομείωσης) έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης σε καλά επιλεγμένες ομάδες ασθενών, ενώ μπορούν να προσφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής.