΄

Κυτταρομειωτική Χειρουργική

Τι είναι η Κυτταρομειωτική Χειρουργική;

Η Κυτταρομειωτική Χειρουργική (Cytoreductive Surgery – CRS) ή κυτταρομείωση είναι μία χειρουργική επέμβαση με ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία 30 χρόνια. Αρχικά, ξεκίνησε (σε συνδυασμό με την HIPEC) ως η ενδεδειγμένη θεραπεία για το ψευδομύξωμα του περιτοναίου. Στη συνέχεια, με την εξέλιξη των τεχνικών και των μελετών, απέκτησε πλέον ένδειξη σε μία σειρά από νεοπλασίες που αφορούν στο περιτόναιο. Πιο συγκεκριμένα, έχει εφαρμογή στον καρκίνο του περιτοναίου, είτε πρωτοπαθή, όπως το κακόηθές περιτοναϊκό μεσοθηλιώμα, είτε δευτεροπαθή, όπως για παράδειγμα το ψευδομύξωμα του περιτοναίου, οι περιτοναικες εμφυτευσεις από καρκίνο του παχέος εντέρου ή των ωοθηκών κ.α.

Είναι για μία πολύωρη επέμβαση, η οποία συνδυάζει πολλές επεμβάσεις μαζί, τόσο της κλασικής χειρουργικής ογκολογίας, όσο και ιδιαίτερες τεχνικές αφαίρεσης του περιτοναίου, γνωστές ως περιτονεκτομές.

Ο στόχος της κυτταρομείωσης είναι η αφαίρεση όλης της μακροσκοπικά ορατής (δηλαδή, που βλέπει το γυμνό μάτι) νόσου. Αυτό απαιτεί την αφαίρεση οργάνων που έχουν προσβληθεί από την νόσο (π.χ. λεπτό έντερο, παχύ έντερο, σπλήνας, μήτρα, ωοθήκες). Ωστόσο, ο χειρουργός αφαιρεί και την μεμβράνη που καλύπτει την κοιλία (περιτόναιο) όπου έχει νόσο. Ακόμα, μπορεί να γίνει αφαίρεση και άλλων οργάνων ή δομών με κίνδυνο ανάπτυξης νόσου (π.χ. χοληδόχος κύστη, επίπλουν, σύνδεσμοι ήπατος). Τέλος, η πολύωρη και πολύπλοκη αυτή επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με την HIPEC, όπου αυτό έχει ένδειξη.

Κυτταρομειωτική χειρουργική: Στάδια επέμβασης

Τα στάδια της επέμβασης περιλαμβάνουν:

 1. Αφαίρεση όλου του ορατού όγκου (κυτταρομειωση)
 2. Όπου έχει ένδειξη, χορήγηση Υπέρθερμης Ενδοπεριτοναϊκής Χημειοθεραπείας (HIPEC) διεγχειρητικά
 3. Αποκατάσταση της ανατομίας του πεπτικού

Τι είναι το PCI score;

Το πόσες πολλές εκτομές είναι απαραίτητες αντιστοιχεί στην έκταση του όγκου μέσα στην κοιλιά. Την έκταση της νόσου την μετράμε με την κλίμακα PCI (Peritoneral Cancer Index). Το PCI score κυμαίνεται από 0 ως 39.

Αρχικά, με το PCI διαιρούμε την κοιλιακή χώρα σε 13 τμήματα. Πιο συγκεκριμένα, τα εννέα τμήματα (από 0 ως 8) αφορούν χώρους της κοιλίας (0: κεντρικό, 1: άνω δεξιά, 2: επιγάστριο, 3: άνω αριστερά, 4: πλάγια αριστερά, 5: κάτω αριστερά, 6: πύελος, 7: κάτω δεξιά, 8: πλάγια δεξιά). Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα τέσσερα τμήματα αντιστοιχούν στο λεπτό έντερο (9: εγγύς νήστιδα, 10: άπω νήστιδα, 11: εγγύς ειλεός, 12: άπω ειλεός). Έπειτα, σε κάθε ένα από τα τμήματα αυτά αποδίδουμε ένα βαθμό μεγέθους βλάβης (Lesion Size Score – LS) από 0 ως 3, όπου 0 αντιστοιχεί σε καθόλου νόσο, 1 σε νόσο μέχρι 5 χιλιοστά, 2 αντιστοιχεί σε νόσο μέχρι 5 εκατοστά και 3 σε νόσο μεγαλύτερη των 5 εκατοστών ή κατάληψη των επιφανειών της περιοχής. Τέλος, το άθροισμα των παραπάνω αντιστοιχεί σε ένα σκορ από 0 ως 39, που είναι το PCI score.

Το PCI score

είναι ένας δείκτης που ουσιαστικά μετριέται κατά τη διάρκεια της λαπαροτομίας (ανοικτού χειρουργέιου). Επίσης, το PCI μπορεί να υπολογιστεί από την αξονική τομογραφία (ct-PCI), καθώς και με τη λιγότερο επεμβατική ερευνητική λαπαροσκόπηση αξιολόγησης της νόσου (ls-PCI). Αν και οι προσεγγίσεις αυτές πλησιάζουν την πραγματικότητα, πολύ συχνά υποεκτιμούν την έκταση της νόσου. Ακόμα, υπάρχει και το παθολογοανατομικό PCI score (pt-PCI), το οποίο είναι η τελική βαθμολογία που έχει η νόσος μετά και από την ιστολογική εξέταση των όγκων που αφαιρούνται.

Τι είναι η πλήρης κυτταρομείωση;

Επιτυχής θεωρείται η κυτταρομειωτική χειρουργική όταν επιτυγχάνεται πλήρης ή σχεδόν πλήρης κυτταρομείωση. Πιο συγκεκριμένα, η παρακάτω βαθμονόμηση αποδίδει την αποτελεσματικότητα της κυτταρομειωτικής χειρουργικής:

Πληρότητας Κυτταρομείωσης (Completeness of Cytoreduction – CC):

 • Πλήρης κυτταρομείωση (CC-0): μη μακροσκοπικά ορατή υπολειμματική νόσος
 • Σχεδόν πλήρης κυτταρομείωση (CC-1): υπολειμματική νόσος μέχρι πάχους 2,5 χιλ.
 • Ατελής κυτταρομείωση CC-2: υπολειμματική νόσος με πάχος μεγαλύτερο από 2,5 χιλ., αλλά ως 2,5 εκ.
 • Ατελής κυτταρομείωση CC-3: υπολειμματική νόσος με πάχος μεγαλύτερο από 2,5 εκ.

Ενδείξεις Κυτταρομειωτικής Χειρουργικής

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η κυτταρομειωτική χειρουργική είναι διαφορετικό κομμάτι από την HIPEC. Επομένως, σε κάποιες περιπτώσεις έχει ένδειξη μόνο η κυτταρομείωση και σε κάποιες άλλες η κυτταρομείωση μαζί με HIPEC.

Κλασικές και απόλυτες ενδείξεις συνδυασμού της κυτταρομειωτικής χειρουργική και της HIPEC είναι:

 • τα πρωτοπαθή νεοπλάσματα του περιτοναίου (π.χ. κακοήθες περιτοναϊκή μεσοθηλίωμα)
 • το ψευδομύξωμα του περιτοναίου
 • οι περιτοναϊκές μεταστάσεις από αδενοκαρκίνωμα σκωληκοειδούς απόφυσης

Επίσης, απόλυτη ένδειξη για κυτταρομειωτική χειρουργική, αλλά υπό έρευνα η ένδειξη για συνδυασμό με HIPEC έχουν οι περιτοναϊκές μεταστάσεις (περιτοναϊκή καρκινωμάτωση) από:

 • αδενικαρκίνωμα του παχέος εντέρου
 • αδενοκαρκίνωμα του ορθού
 • καρκίνο ωοθηκικών  / σαλπίγγων

Τέλος, υπό συνεχή έρευνα με ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ειδικές ομάδες ασθενών είναι οι ενδείξεις της κυτταρομειωτικής χειρουργικής +/- HIPEC για τον καρκίνο του στομάχου, του λεπτού εντέρου, της μήτρας, κ.α.

Προϋποθέσεις Κυτταρομειωτικής Χειρουργικής

Η ένδειξη για μία εξαιρετικά εξειδικευμένη και βαρεία χειρουργική επέμβαση, όπως η κυτταρομειωτική χειρουργική με ή χωρίς την HIPEC έχει κάποιες βασικές προϋποθέσεις:

 • Απουσία νόσου εκτός της κοιλίας
 • Απουσία ηπατικών παρεγχυματικών ανεγχείρητων μεταστάσεων
 • Κατάσταση της φυσιολογίας ασθενούς
 • Τεχνικά και λειτουργικά εφικτή αφαίρεση της νόσου

Ακόμα, προϋπόθεση για την εφαρμογή της HIPEC είναι η πλήρης ή σχεδόν πλήρης κυτταρομείωσης (CC-0, CC-1).

Επιπλοκές Κυτταρομειωτικής Χειρουργικής

Οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά εξειδικευμένης και βαρείας επέμβασης, είναι πιθανές και ενίοτε σοβαρές, ως και απειλητικές για τη ζωή των ασθενών. Αυτό σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί κάποια περαιτέρω φαρμακευτική αγωγή ή μετάγγιση ή παρέμβαση ή παράταση της νοσηλείας – ΜΕΘ. Επομένως, είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση να συζητήσετε με τον εξειδικευμένο χειρουργό τα ποσοστά των διαφόρων συμβαμάτων νοσηρότητας και θνητότητας. Έτσι θα έχετε πλήρη ενημέρωση σας επί του θέματος.