Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κήλης

Τι είναι η λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης;

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης είναι πλέον μία πολύ συχνή επέμβαση. Γίνεται υπό γενική αναισθησία. Διαμέσου 3 ή 4 τομών 5 ως 10 χιλιοστών στην κοιλιά δημιουργούνται μικρές οπές για να περάσουν το λαπαροσκόπιο, αναγκαία εργαλεία και το ειδικό πλέγμα ενίσχυσης του τοιχώματος. Το πλέγμα αυτό καθηλώνεται καλύπτοντας το χάσμα της κήλης. 

Τι είδους προεγχειρητική ετοιμασία απαιτείται για τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης;

Για τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση των κηλών, όπως και για κάθε χειρουργική επέμβαση, απαιτούνται κάποιες συγκεκριμένες προεγχειρητικές εξετάσεις και μια προετοιμασία του/ της ασθενούς. Αναλυτικότερα:

  • Η λήψη τροφής ή υγρού σταματάει μερικές ώρες πριν το χειρουργείο
  • Σε περίπτωση όπου οι ασθενείς λαμβάνουν κάποιο φάρμακο καθημερινά, θα πρέπει να ενημερωθεί ο γιατρός και εκείνος θα αποφασίσει εάν θα το πάρουν κανονικά το πρωί της επέμβασης
  • Αν ακόμα ο/η ασθενής παίρνει ασπιρίνη ή κάποιο αντιπηκτικό φάρμακο, θα πρέπει να συζητηθεί με το γιατρό πόσες ημέρες πριν την επέμβαση θα διακοπεί.
  • Αιματολογικός έλεγχος με γενική εξέταση αίματος, έλεγχο πηκτικότητας του αίματος και βιοχημικό έλεγχο
  • Η ακτινογραφία θώρακος
  • Καρδιολογικός έλεγχος

Οι εξετάσεις του προεγχειρητικού ελέγχου συνήθως γίνονται την ημέρα του χειρουργείου.

Ποια πλεονεκτήματα έχει η λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης;

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι κυρίως ο μειωμένος πόνος μετά το χειρουργείο, καθώς και το εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα, αφού οι τομές είναι πολύ μικρές. Επίσης, ελαχιστοποιείται η παραμονή στο νοσοκομείο, η οποία δεν ξεπερνά τη μία (1) ημέρα, ενώ η ανάρρωση και η επιστροφή στις δραστηριότητες και την εργασία είναι ταχύτερη.

Ποιες οδηγίες πρέπει να ακολουθηθούν μετά από λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης;

Μετά την επέμβαση, οι ασθενείς πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες οδηγίες, οι οποίες θα δοθούν από το γιατρό τους και είναι για την ασφαλέστερη και καλύτερη ανάρρωσή τους.

Αναλυτικότερα, μετά το χειρουργείο παρακολουθείστε στον χώρο της ανάνηψης για να ξυπνήσετε πλήρως από τη νάρκωση. Κατόπιν, μεταφέρεστε στον όροφο, από όπου μετά από μερικές ώρες μπορείτε να εξέλθετε από το νοσοκομείο. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων κηλών, η παραμονή στο νοσοκομείο μπορεί να διαρκέσει μια μέρα ή περισσότερες. Η επιστροφή στις καθημερινές σας δραστηριότητες γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η επιστροφή στην εργασία μπορεί να γίνει μετά από λίγες ημέρες. Αναλόγως τη φύση της εργασίας, κυμαίνεται από 1 έως 4 εβδομάδες. Η έκταση της δραστηριότητας και η δυνατότητα άρσης βάρους συζητώνται με το γιατρό σας, λαμβάνοντας υπόψιν τους ιδιαίτερους παράγοντες εκείνους που αφορούν αποκλειστικά εσάς και την πάθηση σας.