Αφαίρεση Port-a-Cath

Τι είναι η αφαίρεση του port-a-cath;

Η αφαίρεση port-a-cath είναι μία απλή διαδικασία. Είναι πολύ πιο απλή από την τοποθέτησή του. Μπορεί να γίνει και με τοπική αναισθησία μόνο ή και με την προσθήκη μέθης, ανάλογα την προτίμηση του ασθενούς.

Καταρχήν, η διαδικασία περιλαμβάνει την χρήση τοπικού αναισθητικού για να μουδιάσει η περιοχή. Στη συνέχεια, με μία τομή επί της προηγούμενης από την τοποθέτησή του βγαίνει τόσο ο καθετήρας από τη φλέβα, όσο και ο θάλαμος της συσκευής. Ακολουθεί αιμόσταση και σύγκλειση της τομής με ειδική τεχνική πλαστικής συρραφής του δέρματος.

Ποιες οι εξετάσεις πριν την αφαίρεση;

Αρχικά, μία ακτινογραφία θώρακος είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της θέσης της συσκευής. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει έλεγχος κάποιων παραμέτρων της πηκτικότητας του αίματος, όπως ο αριθμός των αιμοπεταλίων με μία γενική αίματος, το PT / APTT / INR. Αν ο ασθενής λαμβάνει αντιπηκτικά ή αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, είναι πιθανή η διακοπή και αντικατάσταση τους μερικές μέρες πριν την αφαίρεση. Ο κύριος λόγος είναι η αποφυγή αιμορραγίας και του αιματώματος κατά και μετά την αφαίρεση.