Περιτοναϊκές Μεταστάσεις από Καρκίνο Ωοθηκών

Τι είναι οι Περιτοναϊκές Μεταστάσεις από Καρκίνο Ωοθηκών;

Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι μια κακοήθης πάθηση που εμφανίζεται σε μία ή και στις δύο ωοθήκες. Ο επιθηλιακός υπότυπος είναι ο πιο συχνός και οφείλεται στην ανεξέλεγκτη παραγωγή των επιθηλιακών κυττάρων της σάλπιγγας ή/και της ωοθήκης. Ο μη επιθηλιακός υπότυπος αναπτύσσεται από τα γεννητικά αναπαραγωγικά κύτταρα ή από τα στρωματικά κύτταρα του συνδετικού ιστού της ωοθήκης. Πολύ συχνά στην περίπτωση του επιθηλιακού υπότυπου, ο καρκίνος εκτός του οργάνου προς το περιτόναιο και την περιτοναϊκή κοιλότητα, τόσο εντός της κατώτερης κοιλιάς (πύελος), όσο και σε άλλα τμήματα της κοιλιάς. Η κατάσταση αυτή καλείται περιτοναϊκές μεταστάσεις από καρκίνο ωοθηκών (περιτοναϊκή καρκινωμάτωση).

Πληροφορίες γενικότερα για τον καρκίνο των ωοθηκών μπορείτε να βρείτε …εδώ.

Σύγχρονες Περιτοναϊκές Μεταστάσεις από Καρκίνο Ωοθηκών

Σύγχρονες Περιτοναϊκές Μεταστάσεις από καρκίνο των ωοθηκών ονομάζουμε την εντόπιση καρκινικής νόσου εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας ταυτόχρονα με την διάγνωση του αρχικού όγκου. Στις περιπτώσεις αυτές η φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία πρέπει να περιλαμβάνει την ταυτόχρονη αντιμετώπιση τόσο της αρχικής εστίας, όσο και των περιτοναϊκών εστιών.

Ετερόχρονες Περιτοναϊκές Μεταστάσεις από Καρκίνο Ωοθηκών

Ετερόχρονες Περιτοναϊκές Μεταστάσεις από καρκίνο των ωοθηκών ονομάζουμε την υποτροπή του καρκίνου σε ένα ή περισσότερα σημεία εντός της κοιλιάς. Η έννοια αυτή προϋποθέτει ότι έχει προηγηθεί θεραπευτική χειρουργική αφαίρεση του αρχικού όγκου, κατά την οποία δεν υπήρχε νόσος σε άλλα σημεία της κοιλιάς. Στις περιπτώσεις αυτές η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την χειρουργική αφαίρεση των περιτοναϊκών μεταστάσεων με κυτταρομειωτική χειρουργική.

Συμπτώματα των περιτοναϊκών μεταστάσεων από καρκίνο ωοθηκών

Tα συμπτώματα μπορεί να συνδέονται τόσο με την ύπαρξη του αρχικού όγκου των ωοθηκών (σύγχρονη περιτοναϊκή νόσος), όσο και με την εντόπιση και έκταση των περιτοναϊκών μεταστάσεων. Συχνά δεν υπάρχουν συμπτώματα. ‘Οταν υπάρχουν συμπτώματα, τα 3/4 των ασθενών έχουν ήδη περιτοναϊκή νόσο. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι η αίσθηση βάρους στην κοιλιά, διάταση της κοιλιάς, αλλαγές των συνηθειών του εντέρου, δυσουρικά ενοχλήματα, κόπωση, απώλεια όρεξης ή και βάρους, κοιλιακό άλγος, κολπικές αιμορραγίες ή διαταραχές του κύκλου. Τα συμπτώματα αυτά ΔΕΝ είναι ειδικά της πάθησης αυτής, ενώ υπάρχουν πολύ πιο συχνές και καλοήθεις παθήσεις με αντίστοιχα συμπτώματα. Σε κάθε περίπτωση, αν παρατηρήσουμε σχετικά συμπτώματα ενημερώνουμε τον γιατρό μας.

Πώς γίνεται η Διάγνωση των περιτοναϊκών μεταστάσεων από καρκίνο ωοθηκών;

Η διάγνωση των περιτοναϊκών μεταστάσεων από καρκίνο ωοθηκών περιλαμβάνει το ιστορικό, την αντικειμενική (φυσική) εξέταση, τις αιματολογικές εξετάσεις (γενικές και ειδικούς καρκινικούς και άλλους δείκτες), την κολονοσκόπηση, τις απεικονιστικές εξετάσεις και βιοψίες. Χρονικά η διάγνωση μπορεί να λάβει χώρα: α) κατά την αρχική σταδιοποίηση επί νεοδιαγνωσθέντος καρκίνου των ωοθηκών (σύγχρονη περιτοναϊκή νόσος), β) κατά την παρακολούθηση ασθενών που λαμβάνουν ή έχουν ήδη λάβει φαρμακευτική ή/και χειρουργική θεραπεία για τον καρκίνο των ωοθηκών (υποτροπή), γ) τυχαία στα πλαίσια εξετάσεων για άλλο λόγο, δ) κατά τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης για αντιμετώπιση του καρκίνου των ωοθηκών, ε) κατά τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης για άλλους λόγους. Οι απεικονιστικές εξετάσεις που μπορούν να αναδείξουν τη νόσο είναι η αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας (CT), η μαγνητική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας (MRI), η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και ο συνδυασμός τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων και αξονικής τομογραφίας (PET-CT). Η επιβεβαίωση της διάγνωσης των περιτοναϊκών εμφυτεύσεων από καρκίνο των ωοθηκών γίνεται με τη λήψη βιοψιών (διαδερμική ή χειρουργικά) από τις ύποπτες απεικονιστικά εστίες.

Ποια είναι η Θεραπεία των περιτοναϊκων μεταστάσεων από καρκίνο ωοθηκών;

Η θεραπεία των περιτοναϊκών μεταστάσεων από καρκίνο των ωοθηκών περιλαμβάνει:

  • την συστηματική χημειοθεραπεία (ενδοφλέβια ή από του στόματος φάρμακα) σε συνδυασμό ενίοτε με άλλες συστηματικές θεραπείες
  • την χειρουργική αφαίρεση της πρωτοπαθούς-αρχικής εστίας (σε περίπτωση σύγχρονης νόσου) με αφαίρεση της μήτρας, των σαλπίγγων, των ωοθηκών, του επιπλόου και κάθε ύποπτης εστίας στην κοιλιά, αλλά και των διογκωμένων λεμφαδένων της ογκολογικής περιοχής.
  • την χειρουργική αφαίρεση των περιτοναϊκών μεταστάσεων με κυτταρομειωτική χειρουργική
  • και σε πολύ ειδικές περιπτώσεις την υπέρθερμη διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC)

Οι νεότερες χειρουργικές τεχνικές της κυτταρομειωτικής χειρουργικής (κυτταρομείωσης) έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης σε καλά επιλεγμένες ομάδες ασθενών, ενώ μπορούν να προσφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής.